Historica

Jepičí život "Gyluského pěšáka". Pomník c. a k. pěšího pluku č.11 v Palackého sadech v Písku / Kurze Leben des Gyulas Infanterist. Das Kriegsdenkmal des IR 11 in Palacky-Park im Pisek

V letošním roce tomu bude 100 let, co písecký veřejný prostor přišel z politických důvodů o  pomník, který připomínal především padlé vojáky Velké války z pěšího pluku, s nímž bylo město spojeno více jak šedesát let. Není tedy jistě bez důvodu si jeho historii zde nyní připomenout."Gyulský...
Celý článek

„PÍSEK VOJENSKÝ 1848-1918“

Vojenská přitomnost dotvářela kolorit královského města Písku již od poloviny 40.let 18.století a stala se tak neodmyslitelnou součástí  jeho života. Nejinak tomu bylo i za dlouhého panování císaře a krále Františka Josefa I., který k armádě choval obzvláště vřelé city a byl na ni také...
Celý článek

Zemský hřebčinec v Písku

Historie stávajícího zemského hřebčince v Písku,  jak se dnes tento areál oficiálně nazývá,   se počíná odvíjet před rokem 1898, kdy se na tehdejším ministerstvu orby diskutovala myšlenka potřeby výstavby nového hřebčineckého stanoviště a to mimo jiné v souvislosti se...
Celý článek

Karel Filip ze Schwarzenbergu a Písecko

V říjnu 2013 uběhlo dvě stě let od jedné z největších a nejvýznamnějších bitev napoleonských válek - bitvy u Lipska, zvané též Bitva národů, v níž koaliční vojska Rakouska, Ruska, Švédska a Pruska porazila armádu francouzského císaře Napoleona I. a předznamenala tak de facto konec...
Celý článek