Seznam velitelů pěšího pluku č.11 v letech 1629-1918 / Kommandantenverzeichnis des IR 11 im J. 1629-1918

Seznam velitelů pěšího pluku č.11  v letech 1629-1918[1]

plukovníci - majitelé pluku a zároveň jeho velitelé:

1629 - plukovník Julius Graf Hardegg

1636 - plukovník Franz Freiherr de Mers

1667 - generálmajor  Ludwig von Montevergues

1669 - plukovník Albert von Tasso

1669 - polní podmaršálek Jobst Hilmar Freiherr von Knigge

1683 - polní zbrojmistr Philipp Emerich Graf von Metternich - Winneburg und Beilstein

1698 -  polní maršál Heinrich Tobias Freiherr von Hasslingen

 od r. 1708  plukovníci - velitelé pluku  (majitel pluku již nevykonává velitelskou funkci)

1708 - 11.3. -  Franz Paul Graf Wallis

1717 - plukovník Ignaz Freiherr von Hasslingen

1734 - leden  -  plukovník Freiherr von Lindesheim

1735 - září - plukovník Lang von Ritterstein

1738 -  plukovník hrabě Wilczek

1739 - leden -  plukovník Josef Marquis  Capons  y  Boxadors

1745 - říjen - plukovník Pierre de Bouchard

1750 - leden -  plukovník Freiherr von Materni

1756 - listopad - plukovník Philipp Graf Browne

1758 - srpen - plukovník Michael Graf Wallis

1765 - plukovník  Nikolaus Ritter von Jeschek

1766 - plukovník Ferdinand Graf von Hohenfeld

1767 - plukovník Mangeot

1768 - plukovník Robert von  Amelunken

1769 - plukovník Olivier Graf Wallis

1777 - plukovník Freiherr von Pruggbach

1785 - plukovník Karl von Czernezzi

1793 - plukovník Graf Pachta

1796 - 8.5. -  plukovník Friedrich Freiherr von Wolzogen

1796 - červen -  plukovník Karl von Dondorf

1797 - duben -  plukovník Gottfied von Strauch

1800 - září - plukovník Nikolaus Graf Wießenwolf

1803 - 13.12 -  plukovník Johann von Neustädter

1807 - leden - plukovník Franz von Dolle

1809 - květen - Hermann von Fabre

1812 - 30.11. -  plukovník Piret de Bihain[2]

1813 - plukovník August Graf Leiningen-Westerburg

1821 - 15.12. - plukovník Casimir von Camuzzi (*3.5.1764 +7./8.3.1841, 1831 generálmajor, 1833 pensionován)

1831 - 8.3. - plukovník Albert Freiherr von Sterndahl (*1775 + 2.4.1854, 1837 generálmajor -  čestná hodnost a pensionován)

1837 - 21.6. -  plukovník Karl Pfanzelter

1842 - 18.4. - plukovník August Graf Degenfeld-Schonburg (*10.12.1798 + 5.12.1876, 1848 generálmajor, 1849 polní podmaršálek, 1860 polní zbrojmistr, 1864 pensionován)

1848 - květen - plukovník Cajetan Freiherr von Cordon (*24.10.1799 +4.7.1865, 1849 generálmajor, 1854 polní podmaršálek, 1859 pensionován)

1849 - červenec - plukovník Josef Scharschmid von Adlertreu (*17.11.1798 +28.11.1874, 1853 generálmajor, 1858 pensionován)

1853 - červenec - plukovník  Josef Freiherr von Reichlin-Meldegg (*14.5.1804 +12.6.1886, 1854  generálmajor, 1864 polní podmaršálek, 1869 pensionován)

1854 - květen - plukovník Emerich Boer de Nagy-Berivoj und Kövest  (*1808, + 8.6.1859 Melegnano, 1859 generálmajor)[3]

1859 - plukovník Leonhard Nowey von Wundenfeld

1869 - plukovník Emil Graf Beckers zu Westerstätten (*7.6.1826,  +4.8.1908, 1872 generálmajor, 1878 polní podmaršálek - čestná hodnost a pensionován.)

1873 - plukovník Maximilian Bonora

1876 - plukovník Johann Kocy (Kočy) von Cenisberg  (*26.10.1833 +31.3.1904, 1878 generálmajor, 1885 polní podmaršálek - čestná hodnost a pensionován)

1879 - plukovník Ernst Czibulka (*13.12.1826 + 23.4.1896, 1882 generálmajor - čestná hodnost a pensionován)

1883 - plukovník Leopold Schulz (*29.4.1834 +13.8.1916, 1888 generálmajor, 1892 polní podmaršálek - čestná hodnost a pensionován)

1889 - plukovník Emil Schmedes (*27.1.1838 + 9.7.1896, 1893 generálmajor, 1895 odeslán na dovolenou)

1893 - plukovník Carl Putzker (*1841 +? , 1896 pensinonován, 1918 titulární generálmajor)

1896 - plukovník Franz Ritter Leth von Lethenau (*9.3.1842 +11.7.1901, generálmajor 1900)

1901 - plukovník Carl Knopp von Kirchwald[4]

1905 - plukovník Carl Lehmann (*24.10.1853 +2.4.1914, generálmajor 1909, titulární polní podmaršálek 1913)

1910 - plukovník Georg Schmieg  (*16.5.1855 +?, 1910 pensionován, 1913 titulární generálmajor)

1911 - plukovník Walter Schreiter Ritter v. Schwarzenfeld (*4.9.1857 +?, generálmajor 1914, pensionován 1915, reaktivován titulární polní podmaršálek 1918)

1914 - plukovník Karl Wokoun von Les Grabowiec  (*7.4.1862 +25.10.1924, generálmajor 1917)[5]

1915 - 26.10. podplukovník Florian Schaumeier  (*? + 1954 ) - velitel "ad interim"[6]

            15.11. plukovník Maximilian baron Rast  (v době nemoci zastupuje pplk.Schaumeier)[7]

            11.12. plukovník Eduard Wieden Edler von Alpenbach[8]

1916 - 7.8. - ?  podplukovník Florian Schaumeier[9]

1918 - plukovník Eduard Wieden Edler von Alpenbach[10]


Poznámky:

[1]) Pro období  1708-1878 převzato ze soupisu velitelů pluku pro l. publikovaných v Geschichte  des k k. Infanterie-Regimentes Georg Prinz von Sachsen Nr. 11, Teschen 1879, s. 376-377. Pro zbylé období údaje převzaty z vojenských Schematismů a Ranglistů. Životní data a údaje o povýšení, pokud není uvedeno jinak, převzato z A. Schmidt-Brentano, Die k.k. bzw.k.u.k.Generalität, Wien 2007.  V soupisu jsou uvedeni pouze "řádní" velitelé pluku, nikoliv zástupci velící pluku po dobu nepřítomnosti oficiálního velitele - k čemuž docházelo zejm. ve válečných obdobích, typicky za I.světové války, kdy za zraněného velitele či velitele t.č. na dovolené velel dočasně buď jiný štábní důstojník pluku, nebo byl k pluku přidělen důstojník "odjinud" - např. podplukovník Julius Scazigino od IR 47 v létě 1917. Výjimku tvoří podplukovník Schaumeier, který byl  jak zastupoval velitele pluku tak i sám byl velitelem pluku jmenován, byť dobové oficiální ročenky - Ranglisty - jeho velitelskou funkci nereflektují.

[2]) V dobových schematismech se jeho jméno jako velitele pluku nevyskytuje. Srov. Schematismus der Oesterreichisch-Kaiserlichen Armée für das Jahr 1812, s.95 a Schematismus der Oesterreichisch-Kaiserlichen Armée für das Jahr 1813, s.91.

[3]) V době vydání schématismu na jaře 1854) je post velitele označen jako prázdný ("vacat") - srov. Militär-Schematismus der österreichischen Kaiserthumes, Wien 1854, s.195.

[4]) Z autorovi dostupných pramenů není patrné, zda-li se jedná o Karla Aloise Freiherr Knoppa von Kirchwald, (*10.6.1860 +5.2.1924, 1915 GM, 1.5.1915 pens.) či o Karla Borromea Knoppa von Kirchwald (*5.2.1853 +16.8.1920, 1909 GM, 1.5.1909 FML, 1.4.1911 pens.). Vzhledem k tomu, že většinou titul generálmajora bývalí velitelé "Jedenáctých" obdrželi v odstupu několika mála let po svém odchodu od pluku, by se se jevil jako pravděpodobnější Karel Boromejský Knopp, ale jedná zde se o spekulaci.

[5]) Ranglistech 1916 a 1917 je stále uváděn jako velitel IR 11 (srov. Ranglisten des kaiserlich und königlichen Heeres 1916, Wien 1916 s. 283 a Ranglisten des kaiserlich und königlichen Heeres 1917, Wien 1917, s. 366) i když příslušné archiválie ve fondu Pěší pluk č.11  ve VHA/VHÚ Praha říkají něco jiného - viz  jména dalších velitelů v l. 1915-1917. 

[6]) Rozkaz velitelství pluku z 25.11.1915 -  srov. VHA/VÚA Praha, fond Pěší pluk č.11, karton III, složka "Dějiny pluku", Personalia und Marschkompanien (výpisy z plukovních rozkazů). Zprávu o převzetí velení pluku podávají i dějiny pluku - VHA/VÚA Praha, fond Pěší pluk č.11, karton III, složka "Dějiny pluku", Strojopis válečných dějin pluku, fol. 26r.

[7] ) Zápis k 15.11.1915 "Plukovník baron RAST převzal velení pluku" - Tamtéž, fol. 26v.

[8]) Zápis k 11.12.1915 "Plukovník z Wiedenu převzal plukovní velitelství" - Tamtéž, fol. 30r. Velitelem pluku zůstal pravděpodobně do 12.července 1916, kdy se plukovním rozkazem č.158 loučí s plukem - srov. VHA/VÚA Praha, fond Pěší pluk č.11, karton III, složka "Dějiny pluku", Personalia und Marschkompanien (výpisy z plukovních rozkazů).

[9]) Tamtéž, rozkaz velení pluku č.187 ze dne 24.8.1916 o svěření definitivního velení pluku pplk. Schaumeierovi s platností od 7.srpna 1916.

[10]) Dle údajů v Ranglisten des kaiserlich und königlichen Heeres 1918, Wien 1918, s.476.

PhDr. Martin Zeman

Převzato z:   Martin Zeman, "V dávno osvědčené věrnosti". Historie c . a k. pěšího pluku č.11 se zvláštním přihlédnutím k jeho osudům za Velké války, JSH 86, 2017,   zejm. s.  328-330.