Novinky

Přejmenování společnosti

Na výroční schůzi Vojenskohistorické společnosti Písek dne 23.1.2016 došlo, v souvislosti s požadavky nového občanského zákoníku (NOZ) k přejmenování Společnosti na Vojenskohistorický spolek Písek a to s e zpětnou platností k 1.1.2016 tak, aby byla naplněna litera tohoto zákona.  Členská...
Celý článek

Obnova kříže na svatotrojickém hřbitově v Písku

Ve druhé polovině letošního roku podařilo se péčí členů naší Společnosti provést obnovu kříže nad šachtou s ostatky vojáků zemřelých v Písku za první světové války situovaného na bývalém městském hřbitově u kostela Nejsv. Trojice (dnes Pietní park). Kříž byl očištěn, došlo k obnově špatně čitelných...
Celý článek

Ještě k vojenskému hřbitovu

V rámci Dnů evropského dědictví navštívilo písecký vojenský (válečný) hřbitov něco kolem 50 návštěvníků, což, vzhledem k poměrně značné vzdálenosti od centra města, byl výsledek nadočekávání dobrý. I díky krásnému slunečnému počasí si tak mohli návštěvníci hřbitov v poklidu prohlédnout a seznámit...
Celý článek

Ocenění Vojenskohistorické společnosti Písek

Dne 23.6.2015 se na Krajském úřadě Jihočeského kraje konalo slavnostní předání pamětních plaket Ministerstva obrany za péči o válečné hroby. Plakety předával Ing. Imrich Vetrák z odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany ve spolupráci s vedoucím odboru Kanceláře hejtmana Jihočeského...
Celý článek