Novinky

Plukovní svátek IR 11 2016

Dne 8.6.2016 uplynulo 157 let od bitvy píseckých "jedenáctých" v lombardském Melegnanu. Tento den se pak stal plukovním svátkem c. a k. pěšího pluku č.11. U příležitosti tohoto svátku byly položeny květiny  a zapálena svíce za padlé u píseckého melegnanského pomníku, jehož letos čeká...
Celý článek

Přejmenování společnosti

Na výroční schůzi Vojenskohistorické společnosti Písek dne 23.1.2016 došlo, v souvislosti s požadavky nového občanského zákoníku (NOZ) k přejmenování Společnosti na Vojenskohistorický spolek Písek a to s e zpětnou platností k 1.1.2016 tak, aby byla naplněna litera tohoto zákona.  Členská...
Celý článek

Obnova kříže na svatotrojickém hřbitově v Písku

Ve druhé polovině letošního roku podařilo se péčí členů naší Společnosti provést obnovu kříže nad šachtou s ostatky vojáků zemřelých v Písku za první světové války situovaného na bývalém městském hřbitově u kostela Nejsv. Trojice (dnes Pietní park). Kříž byl očištěn, došlo k obnově špatně čitelných...
Celý článek

Ještě k vojenskému hřbitovu

V rámci Dnů evropského dědictví navštívilo písecký vojenský (válečný) hřbitov něco kolem 50 návštěvníků, což, vzhledem k poměrně značné vzdálenosti od centra města, byl výsledek nadočekávání dobrý. I díky krásnému slunečnému počasí si tak mohli návštěvníci hřbitov v poklidu prohlédnout a seznámit...
Celý článek