Novinky

Výroční schůze za rok 2018

V sobotu dne 26.1.2019 se v prostorách řecké restaurace Poseidon na Velkém náměstí v Písku konala výroční schůze Vojenskohistorického spolku Písek. V jejím rámci podal předseda informaci o činnosti    Spolku za uplynulý rok, jež byla de facto všem zúčastněním zaslána dopředu...
Celý článek

Právě vyšla studie o dějinách c. a k. pěšího pluku č.11

V právě vyšlém čísle Jihočeského sborníku historického  (86/2017) naleznete článek s názvem  "V dávno osvědčené věrnosti.Historie c. a k. pěšího pluku č.11 se zvláštním přihlédnutím k jeho osudům za Velké války". V tomto článku je nejen shrnuta veškerá dosavadní literatura k dějinám...
Celý článek

Plukovní svátek IR11 / Regimentsgedenktag des IR11

Dnešního dne je tomu přesně 159 let, co příslušníci píseckých "Jedenáctých" statečně prolévali svou krev v bitvě u Melegnana ( a o několik dnů později  i u Solferina - San Martina) v Lombardii. Tento den byl později stanoven plukovním svátek c. a k. pěšího opluku č.11.  Padlí...
Celý článek