Novinky

"Melegnano" 2019

Na sobotní den historicky připadl plukovní svátek c. a k. pěšího pluku č.11, jehož doplňovacím okresem byl od roku 1854 právě Písek. Položením spolkového věnce u píseckého Melegnanského pomníku v sobotní dopoledne proto členové Vojenskohistorického spolku Písek splnili svou čestnou povinnost a...
Celý článek

Výroční schůze za rok 2018

V sobotu dne 26.1.2019 se v prostorách řecké restaurace Poseidon na Velkém náměstí v Písku konala výroční schůze Vojenskohistorického spolku Písek. V jejím rámci podal předseda informaci o činnosti    Spolku za uplynulý rok, jež byla de facto všem zúčastněním zaslána dopředu...
Celý článek

Právě vyšla studie o dějinách c. a k. pěšího pluku č.11

V právě vyšlém čísle Jihočeského sborníku historického  (86/2017) naleznete článek s názvem  "V dávno osvědčené věrnosti.Historie c. a k. pěšího pluku č.11 se zvláštním přihlédnutím k jeho osudům za Velké války". V tomto článku je nejen shrnuta veškerá dosavadní literatura k dějinám...
Celý článek