"Melegnano" 2019

Na sobotní den historicky připadl plukovní svátek c. a k. pěšího pluku č.11, jehož doplňovacím okresem byl od roku 1854 právě Písek. Položením spolkového věnce u píseckého Melegnanského pomníku v sobotní dopoledne proto členové Vojenskohistorického spolku Písek splnili svou čestnou povinnost a uctili  nejen památku padlých vojáků tohoto pluku v bojích u lombardského Melegnana před 160 lety, pro jejichž hrdinství v boji byl svátek ustaven  (a také v bitvě u Solferina - San Martina o několik dní později), ale u příležitosti letošního 390. výročí vzniku pluku (v roce 1629) také vzpomněli i všech těch, kteří v  něm v průběhu věků sloužili  "pod císařským praporem".

Die Mitglieder des Militärhistorischen Vereins Písek haben am Samstagsvormittag ihre Ehrenpflicht erfüllen -  mit der Vereinkranzniederlegung bei Melegnanodenkmal im Pisek anlässlich des Regimentsgedenktag des K.u.k. IR 11 (160. Jahrestag des Melegnanogefechtes - 1859) u. des 390. Geburtsjubileum des Regimentes (1629) haben so alle Regimentssoldaten verehren.

Foto: Ing. J.Zeman