Právě vyšla studie o dějinách c. a k. pěšího pluku č.11

V právě vyšlém čísle Jihočeského sborníku historického  (86/2017) naleznete článek s názvem  "V dávno osvědčené věrnosti.Historie c. a k. pěšího pluku č.11 se zvláštním přihlédnutím k jeho osudům za Velké války". V tomto článku je nejen shrnuta veškerá dosavadní literatura k dějinám tohoto nejstaršího pěšího pluku monarchie,  jsou zde nastíněny základní informace k dějinám pluku před r. 1914, ale je zde věnována zvláštní pozornost  jeho nasazení v době První světové války. Jedná se o dosud často o prvně publikované informace, jak se nám dochovaly ve skromných pramenech ve Vojenskohistorickém archivu v Praze. Součástí práce je dále přehled všech velitelů pluku od jeho založení v roce 1629 až do roku 1918 a také zařazení pluku v jednotlivých jeho etapách prvoválečného konfliktu.

Sborník můžete zakoupit osobně přímo v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích či si jej zde objednat a nechat zaslat poštou.

Zde několik málo ukázek: