Obnova kříže na svatotrojickém hřbitově v Písku

Ve druhé polovině letošního roku podařilo se péčí členů naší Společnosti provést obnovu kříže nad šachtou s ostatky vojáků zemřelých v Písku za první světové války situovaného na bývalém městském hřbitově u kostela Nejsv. Trojice (dnes Pietní park). Kříž byl očištěn, došlo k obnově špatně čitelných textů - jejich vyčerněním a celková obnova pak byla završena osazením dosud chybějícího korpusu Krista.  Kříž je tak opět důstojným místem připomínajícím zde pohřbené vojáky ze všech koutů tehdejší monarchie. Podařilo se tak splnit tento úkol, který si naše Společnost pro letošní rok vytýčila.

(Die Erneuerung des Grabdenkmals am ehem. Hl.Dreifätligkeitsfriedhof im Pisek der im 1. Weltkrieg gestorbenen Soldaten durch die Mitglieder der Militärhistorischen Verein Pisek im 2. Hälfte des Jahres 2015).

PhDr. Martin Zeman