Pozvánka na výstavu "Když jsme byli v Itálii, aneb kde k čertu je to Melegnano"

Vážení přátelé nejen vojenské historie,

přijměte pozvání na panelovou výstavu s názvem "Když jsme byli v Itálii, aneb kde k čertu je to Melegnano", jejímž autorem je místopředseda Vojenskohistorického spolku Písek a přední znalec vojenské historie (nejen našeho města) pan Karel Klátil, jenž celkem na 25 tablech vysvětluje kde, kdy a  hlavně co bylo důvodem postavení "Melegnanského pomníku" v Písku. Návštěvníci se tak budou moci seznámit s okolnostmi italského tažení a  průběhem bojů píseckých "jedenáctých" v lombardském Melegnanu a San Martinu. Součástí  jsou i unikátní, autorem vypracované mapky zachycující postavení jednotlivých vojenských těles. V rámci výstavy naleznete rovněž informace o zúčastnivších se jednotkách, jejich uniformách a výzbroji.  Jedná se často o informace, které dosud nebyly  k danému tématu na  jednom místě ještě nikdy shromážděny ani zveřejněny!

Výstava  bude  přístupná  ve  dnech 10. a  11.9. 2016 a to dvoře domu U Slona v  Karlově  ulici  v  Písku  (přímo proti Kamennému mostu).  Vernisáž za účasti autora se koná v sobotu 10.9. od 10.00 hodin.

Přijďte tedy a seznamte se s pohnutými okamžiky nejen píseckých vojáků tehdejšího c.k. řadového pěšího pluku č.11, jejichž památku dodnes (nejen) píseckým připomíná pomník postavený roku 1861 v Budovcově ulici.

PhDr. Martin Zeman