Archiv článků

Výroční schůze za rok 2018

V sobotu dne 26.1.2019 se v prostorách řecké restaurace Poseidon na Velkém náměstí v Písku konala výroční schůze Vojenskohistorického spolku Písek. V jejím rámci podal předseda informaci o činnosti    Spolku za uplynulý rok, jež byla de facto všem zúčastněním zaslána dopředu...
Celý článek

Právě vyšla studie o dějinách c. a k. pěšího pluku č.11

V právě vyšlém čísle Jihočeského sborníku historického  (86/2017) naleznete článek s názvem  "V dávno osvědčené věrnosti.Historie c. a k. pěšího pluku č.11 se zvláštním přihlédnutím k jeho osudům za Velké války". V tomto článku je nejen shrnuta veškerá dosavadní literatura k dějinám...
Celý článek

Jepičí život "Gyluského pěšáka". Pomník c. a k. pěšího pluku č.11 v Palackého sadech v Písku / Kurze Leben des Gyulas Infanterist. Das Kriegsdenkmal des IR 11 in Palacky-Park im Pisek

V letošním roce tomu bude 100 let, co písecký veřejný prostor přišel z politických důvodů o  pomník, který připomínal především padlé vojáky Velké války z pěšího pluku, s nímž bylo město spojeno více jak šedesát let. Není tedy jistě bez důvodu si jeho historii zde nyní připomenout."Gyulský...
Celý článek