Veselé Velikonoce /Frohes Ostern

Všem našim členům,přátelům a příznivcům i všem lidem dobré vůle, přeji klidné prožití velikonočních svátků v tomto nelehkém čase.

Allen unseren Mitgliedern, Freunden und Unterstützern und allen Menschen des guten Willens wünsche ich ruhiges Ostern in dieser schwierigen Zeit.

PhDr. Martin Zeman