Svátek Dušiček na Vojenském hřbitově v Písku

U příležitosti dnešního svátku Všech věrných zemřelých jsme přišli uctít památku pohřbených vojáků na písecký vojenský hřbitov a položit květiny k pomníkům a zapálit zde svíce. Hřbitov byl zapadaný listím (sem tam popadené ulomky větví) a pod listím se u pomníků nacházely pozvolna rozkládající se loňské věnce a kytice a smutně se zde povalovaly obaly od vyhořelých svící (vše památky to na zde slavený Den veteránů 2018). Nikde samozřejmě nikdo, jen osamělý zajíc, vyrušený naším příchodem, hopkal vyplašeně hřbitovem. Bylo to sice na první pohled takové zádumčivé, ale opravdu to zde nevypadalo, jako by dnes měl být svátek zemřelých, na který bývají běžně hřbitovy důstojně připraveny a  "vypulírovány".   U dveří do bývale sakristie se "skvěla" taková malá skládka, asi památka na letošní pietní akt u pamětní desky gen. Bílého (osazené na bok kaple), kdy zde takto byly jejími účastníky odklizeny rovněž  památky na loňský Den veteránů, které pod deskou zbyly. A tak tam prostě ležely a nikoho evidentně dále už nezajímaly... . Samozřejmě, že nám to nedalo a alespoň jsme tu starou "výzdobu" ze hřbitova uklidili, aby tam alespoň ta na Dušičky "nestrašila". Bylo toho nakonec na tři 120-litrové  pytle. Ještě že ty bývají "pohotovostně" v autě.  Ku dnešnímu svátku tedy přejeme zde pochovaným (ale i našim věrným vojákům spočívajícím dodnes kdesi na tehdejších frontách Velké války), ať odpočívají v pokoji! Jsme asi dnes zde jediní.


Anlasslich heutigen Allerseelenfest sind wir nach piseker Heldenfriedhof gekommen, um dort die (nicht nur hier) begraben Soldaten verehren. Űberall waren die Blätter, die reste der Kränzen und Straussen u. auch die Kerzenhülle aus dem vorigen Jahr lagen bei den Denkmäler herum. Diese „Reste“ haben wir wenigstens aufgeräumt. Es war drei 120l Müllsäcke. Also ruhen sie hier im Frieden, unsere Helden!

PhDr. Martin Zeman