Navštivte písecký vojenský hřbitov v sobotu 9.9.2017 /Heldenfriedhof Pisek - European Heritage Days 9.9.2017

U příležitosti Dne evropských památek (European Heritage Days) v sobotu 9.9. 2017 je v Písku možné opět navštívit též bývalý vojenský (válečný) hřbitov situovaný za městem při silnici směrem na Čížovou. Od 10.00-13.00 hodin zde budou návštěvníkům k dispozici členové Vojenskohistorického spolku Písek, autoři stálé výstavy o historii tohoto hřbitova, přístupné ve zdejší hřbitovní kapli.

Anlässlich des Tages des offenen Denkmals (European Heritage Days) am  Samstag 9.9.2017 können Sie auch den Heldenfriedhof im Pisek zu besuchen. Vom 10.00. bis 13.00 Uhr stehen hier für die Besucher die Mitglieder des Militärhistorischen Vereins Pisek zur Verfügung, die  Verfasser der kleiner Austellung über die Friedhofsgeschichte, die in der Friedhofskapelle im. J. 2012 installiert war.

PhDr. Martin Zeman