Vítejte na webové prezentaci Vojenskohistorické společnosti Písek (dříve Vojenskohistorický spolek Písek), sdružující nadšence do (nejen) vojenské historie  doby, kdy  svět ještě měl svůj odvěký řád a smysl,  kdy se naše vlast rozprostírala od sedmihradských  Karpat na východě po Krušné hory na západě, od Jaderského moře  na jihu až po území Haliče na severovýchodě a  dlouhých , téměř 68 let, ji vládlo Jeho Apoštolské Veličenstvo  císař a král František Josef I. ...

 

Herzlich willkommen auf der Web-Präsentation der Militärhistorischen Gesellschaft Písek (früher Militärhistorischer Verein Pisek), die (nicht nur) die Freaks der  militärischen Geschichte der Epoche verbindet, wenn die Welt noch seine ewige  Ordnung und Sinn hatte, und wenn sich unsere Heimat von siebenbürgischen Karpaten im Osten bis zum Erzgebirge im Westen, und vom Adriatischen Meer im Süden bis zum  Galizien  im Nordosten, erstreckte, und  langen, fast 68 Jahren,  regierte  ihr  Seine Kaiserliche und Königliche Apostolische Majestät Franz Josef I.  ...