Změna velitele LIR 28 Písek/Kommandatenswechsel bei LIR 28 Písek

Dne 14.6.2017 došlo ke změně na postu velitele tradičního c.k.zeměbraneckého pěšího pluku č.28 Písek .  Dosavadní velitel pluku důstojnický zástupce Karel Klátil se rozhodl se "penzionovat" a bude se v rámci Vojenskohistorického spolku Písek věnovat i nadále  badatelské činnosti, ale již jako neuniformovaný člen. Velení pluku předal  štábnímu šikovateli Martinu Kosíkovi.

PhDr. Martin Zeman   

                                 

   Bývalý a nový velitel LIR 28  Písek /Vorheriges und neues Kommandant des LIR 28 Pisek


Am 14.6.2017 ist zum Wechsel am Kommandantenpost des Trad. Landwehr-Infanterie-Regiment Nr.28  Pisek  gekommen. Der bisherige Kommandant  Offiziersstellvertreter Karel Klatil  hat sich zur "pensionierung" entschieden und wird  ab jetzt im Rahmen des Militärhistorischen Vereins Pisek  als ununiformiertes Mitglied tätig sein. Er bleibt als Vizeobmann unseresVereins.  Das Regimentskommando hat er an Stabsfeldwebel Martin Kosik  übergeben.