Ocenění Vojenskohistorické společnosti Písek

Dne 23.6.2015 se na Krajském úřadě Jihočeského kraje konalo slavnostní předání pamětních plaket Ministerstva obrany za péči o válečné hroby. Plakety předával Ing. Imrich Vetrák z odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany ve spolupráci s vedoucím odboru Kanceláře hejtmana Jihočeského kraje Ing. Milanem Nebesářem. Mezi šesticí oceněných byla, vedle vybraných obcí Jihočeského kraje, rovněž Vojenskohistorická společnost Písek, jíž byla plaketa udělena "za šíření osvěty o historických  událostech světových válek a iniciování obnovy válečných hrobů". Vojenskohistorická společnost Písek si velice váží tohoto ocenění své práce a považuje jej i za určitý závazek  do budoucna.

Am 23.6.2015 hat auf dem Kreisamt des Südböhmischen Kreises die Festübergabe der Gedenkplaketten des Verteidigungsministeriums der Tschechischen Republik für die Kriegsgräberpflege stattgefunden. Unter 6 Abgeschätzten war auch der Militärhistorischer Verein Pisek und das "für die Verbreitung der Aufklärung über die historischen Ereignissen der Weltkriegen und für initiiren der Erneuerung der Kriegsgräber".

PhDr.Martin Zeman