Obnova Melegnanského pomníku v Písku dokončena/ Melegnanodenkmalerneuerung im Pisek ist beendet

Dne 23.5. byly ukončeny restaurátorsko-konzervační práce  na Melegnanském pomníku v Písku, které završily obnovu pomníku a jeho okolí započatou v loňském roce. Veliký dík všem, kteří se o tuto obnovu jakýmkoliv způsobem zasloužili či se na ní podíleli! 

Am 23.5. wurde die Endphase der Melegnanodenkmalerneuerung  beendet. Ein grosses Dank an allen,  die  zu dieser Erneuerung beigetragen.

PhDr. Martin Zeman