Nový řádný člen Vojenskohistorického spolku Písek / Ein neues ordentliches Mitglied des Militärhistorischen Vereins Pisek

Na Výroční členské schůzi dne 21.1.2016, konané,  jako už je naší tradicí, v písecké řecké restauraci Poseidon, byl za řádného člena Spolku přijat náš dosavadní čestný člen, historik, zástupce ředitele Prácheňského muzea v Písku a příslušník Řádu sv. Lazara  Mgr. Jan Adámek.  Jelikož nový člen splnil požadované podmínky, byla mu zároveň udělena  i spolková dekorace - Písecký kříž I.třídy.

Na schůzi byl zároveň zhodnocen a uzavřen loňský rok v životě Spolku a schválen předběžný plán činnosti na letošní rok .

Mgr. Jan Adámek - Muzejní noc 2016 , foto: J.Žáček


Auf dem Jahresmitgliedversammlung am 21.1.2017 wurde ein neues ordentliches Vereinmitglied  - Historiker,  Vize-Direktor des Prachiner Museums in Pisek und Mitglied  des Lazarusorden Mag. Jan Adámek - empfangen. Dem neuen  Mitglied wurde bei dieser Angelegenheit zugleich auch  die Vereinsdekoration - "Piseker Kreuz" I. Klasse - erteilt.

PhDr. Martin Zeman